Home

Al onze locaties zijn beschikbaar voor activiteiten, met in acht nemen van de nieuwste RIVM-richtlijnen en de maatregelen vanuit de rijksoverheid.

Onze beheerders zijn op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur flexibel aanwezig op een van onze locatiesBij afwezigheid van de beheerder stuurt u een vraag of opmerking bij voorkeur per mail of voice-mail Voor calamiteiten is een noodnummer beschikbaar. 

Opdracht van stichting

De Peppel 

Het op actieve wijze beschikbaar stellen van 4 openbare gebouwen aan personen en groepen die het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Udenhout gestalte geven. Verhuur, beheer en onderhoud ligt in handen van stichting De Peppel.

De gebouwen

  • Het Raadhuis met Trouwzaal en Raadzaal in de Slimstraat.
  • De Peppel en Het Kruisgebouw  in de Zeshoevenstraat.
  • De Toneeltoren aan de Theaterplaats.