Home

Opdracht van stichting

De Peppel 

Het op actieve wijze beschikbaar stellen van 4 openbare gebouwen aan personen en groepen die het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Udenhout gestalte geven. Beheer en onderhoud ligt in handen van de stichting De Peppel.

De gebouwen

  • Het Raadhuis met Trouwzaal en Raadzaal in de Slimstraat.
  • De Peppel en Het Kruisgebouw  in de Zeshoevenstraat.
  • De Toneeltoren aan de Theaterplaats.

I.v.m. de coronacrisis zijn onze beheerders niet meer aanwezig. Wij zijn wel telefonisch (013-511.4808) bereikbaar of via de email. Onze locaties zijn voor huurders en gebruikers wel toegankelijk, tenzij een lock-down vanuit de overheid wordt uitgevaardigd. Cursussen en/of bijeenkomsten worden door de gebruikers zelf afgelast en doorgegeven aan de deelnemers. Wanneer de beheerders weer aanwezig zijn, maken wij dat z.s.m. bekend.