Home

Opdracht van stichting

De Peppel 

Het op actieve wijze beschikbaar stellen van 4 openbare gebouwen aan personen en groepen die het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Udenhout gestalte geven. Beheer en onderhoud ligt in handen van de stichting De Peppel.

De gebouwen

  • Het Raadhuis met Trouwzaal en Raadzaal in de Slimstraat.
  • De Peppel en Het Kruisgebouw  in de Zeshoevenstraat.
  • De Toneeltoren aan de Theaterplaats.

De beheerders zijn dagelijks tussen 08:00 uur en 13:00 aanwezig, m.u.v. de vakanties. Bij afwezigheid zijn wij telefonisch bereikbaar op 013 – 511.48.08

Wij doen mee aan Rabo ClubSupport t.b.v. een nieuwe inrichting voor ’t Koffiemomentje in de grote zaal van het Kruisgebouw. Drie maal per week ontvangt een groep vrijwilligers een aantal oudere -soms licht dementerende- Udenhouters. Ze drinken koffie met elkaar doen een (kaart)spelletje en sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch.

De huidige inrichting stamt nog uit de vorige eeuw en is nodig toe aan een opknapbeurt. Wij vragen een bijdrage om de inrichting van deze zaal up-to-date te maken.