Home

Opdracht van stichting

De Peppel 

Het op actieve wijze beschikbaar stellen van 4 openbare gebouwen aan personen en groepen die het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Udenhout gestalte geven. Beheer en onderhoud ligt in handen van de stichting De Peppel.

De gebouwen

  • Het Raadhuis met Trouwzaal en Raadzaal in de Slimstraat.
  • De Peppel en Het Kruisgebouw  in de Zeshoevenstraat.
  • De Toneeltoren aan de Theaterplaats.

De beheerders zijn dagelijks tussen 08:00 uur en 13:00 aanwezig, m.u.v. de vakanties. Bij afwezigheid zijn wij telefonisch bereikbaar op 013 – 511.48.08

Op 24 oktober 2019 mochten wij het prachtige bedrag van € 307,55 van de RABO-Clubactie ontvangen. Wij gaan dit bedrag toevoegen aan de reserves t.b.v. een nieuwe aankleding van Het Kruisgebouw. Wij bedanken de RABO-bank voor deze financiële steun. Maar op de eerste plaats bedanken wij alle personen die een stem voor ons initiatief over hadden.