Home

Vanaf 8 februari 2021 tot nader bericht zijn al onze locaties voor groepen gesloten m.u.v. het KDV.

Onze beheerders zijn op werkdagen onregelmatig aanwezig voor onderhoud of op afspraak. U kunt altijd een email sturen of een voice-mail inspreken. U krijgt z.s.m. antwoord op uw vraag of verzoek. Het is wel mogelijk om, overdag en op afspraak, een locatie (max. 1 pers.) te bezichtigen met in acht nemen van de basisregels. 

Opdracht van stichting

De Peppel 

Het op actieve wijze beschikbaar stellen van 4 openbare gebouwen aan personen en groepen die het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Udenhout gestalte geven. Verhuur, beheer en onderhoud ligt in handen van stichting De Peppel.

De gebouwen

  • Het Raadhuis met Trouwzaal en Raadzaal in de Slimstraat.
  • De Peppel en Het Kruisgebouw  in de Zeshoevenstraat.
  • De Toneeltoren aan de Theaterplaats.