Home

Vanaf 5 juni 2021 zijn onze locataties weer beschikbaar voor activiteiten, met in acht nemen van de RIVM-richtlijnen.

Vanaf 6 juni zijn onze beheerders weer aanwezig op werkdagen tussen 08:00 en 13:00 uur. U kunt binnenlopen zonder afspraak. Na 13:00 uur kunt u voor, niet dringende zaken een voice-mail inspreken. Voor calamiteiten is een noodnummer beschikbaar. U kunt ook een mail sturen.

Opdracht van stichting

De Peppel 

Het op actieve wijze beschikbaar stellen van 4 openbare gebouwen aan personen en groepen die het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Udenhout gestalte geven. Verhuur, beheer en onderhoud ligt in handen van stichting De Peppel.

De gebouwen

  • Het Raadhuis met Trouwzaal en Raadzaal in de Slimstraat.
  • De Peppel en Het Kruisgebouw  in de Zeshoevenstraat.
  • De Toneeltoren aan de Theaterplaats.