Home

Opdracht van stichting

De Peppel 

Het op actieve wijze beschikbaar stellen van 4 openbare gebouwen aan personen en groepen die het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Udenhout gestalte geven. Beheer en onderhoud ligt in handen van de stichting De Peppel.

De gebouwen

  • Het Raadhuis met Trouwzaal en Raadzaal in de Slimstraat.
  • De Peppel en Het Kruisgebouw  in de Zeshoevenstraat.
  • De Toneeltoren aan de Theaterplaats.

Vanaf 1 juni zijn onze beheerders regulier aanwezig en is het weer mogelijk hen te spreken tussen 08.00 – 13.00 uur. Hervatting van cursussen en/of bijeenkomsten wordt door uzelf gedaan en u geeft dat ook zelf door aan de cursisten of deelnemers. Graag een berichtje aan de beheerder bij aanpassing van uw situatie. Mocht de overheid andere maatregelen nemen, dan passen wij onze situatie daarop aan. De theaterzaal is vanaf 1 juli weer beschikbaar.