Home

Opdracht van stichting

De Peppel 

Het op actieve wijze beschikbaar stellen van 4 openbare gebouwen aan personen en groepen die het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Udenhout gestalte geven. Verhuur, beheer en onderhoud ligt in handen van stichting De Peppel.

De gebouwen

  • Het Raadhuis met Trouwzaal en Raadzaal in de Slimstraat.
  • De Peppel en Het Kruisgebouw  in de Zeshoevenstraat.
  • De Toneeltoren aan de Theaterplaats.

Onze beheerders zijn op werkdagen regulier aanwezig tussen 08.00 – 13.00 uur. In de vakantieperiode zijn zij beperkt aanwezig. U kunt altijd een mail sturen of een voice-mail inspreken. U krijgt z.s.m. antwoord op uw vraag of verzoek. Vanaf 24 augustus zijn zij weer op de normale tijden aanwezig.