Home

Tot nader bericht zijn onze locaties niet beschikbaar voor binnenactiviteiten m.u.v. het KDV.

Onze beheerders zijn op werkdagen onregelmatig aanwezig voor onderhoud of op afspraak. U kunt altijd een email sturen of een voice-mail inspreken. U krijgt z.s.m. antwoord op uw vraag of verzoek. Het is wel mogelijk om, overdag en op afspraak, een locatie (max. 1 pers.) te bezichtigen met in acht nemen van de basisregels. De Toneeltoren is, in overleg, beschikbaar voor het organiseren van buitenactiviteiten voor kinderen.

Opdracht van stichting

De Peppel 

Het op actieve wijze beschikbaar stellen van 4 openbare gebouwen aan personen en groepen die het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Udenhout gestalte geven. Verhuur, beheer en onderhoud ligt in handen van stichting De Peppel.

De gebouwen

  • Het Raadhuis met Trouwzaal en Raadzaal in de Slimstraat.
  • De Peppel en Het Kruisgebouw  in de Zeshoevenstraat.
  • De Toneeltoren aan de Theaterplaats.