Doelstelling

Doelstelling

Het is onze doelstelling om onze gebouwen zodanig te beheren en te onderhouden dat huidige en toekomstige gebruikers een goed onderdak vinden in het Raadhuis, de Peppel, het Kruisgebouw en de Toneeltoren.

Geschiedenis

Toen de gemeente Udenhout werd samengevoegd met de gemeente Tilburg werden de gemeentelijke gebouwen ondergebracht bij Stichting De Peppel. Hiermee werd behoud van de gebouwen gegarandeerd en de exploitatie in goede banen geleid.

Gebruik

De Raadzaal in het Raadhuis is bijzonder geschikt voor recepties, officiële bijeenkomsten, huwelijksceremonies of condoleances. De Trouwzaal  in het Raadhuis is van oudsher de zaal waar de huwelijken van Udenhout gesloten werden. Ook Tilburg gebruikt de Trouwzaal voor het sluiten van huwelijken.

De Peppel is geschikt voor het geven van cursussen en trainingen. Er zijn repetitieruimtes beschikbaar voor koren en orkesten, muziek- en danslessen. Kinderdagverblijf Okiedokie is er gevestigd. Dansstudio Jump heeft de danszaal op de 1ste verdieping in gebruik. SWOU beheert ’t Trefpunt (ingang Tuinstraat)  en biedt onderdak o.a. een aantal activiteiten van Contact50 en de biljarters van KTK.

Het Kruisgebouw heeft een grootkeuken voor het geven van kooklessen aan groepen en biedt onderdak aan groepen met of zonder gebruik van keuken t.b.v ontmoetingen en/of cursussen. Er is de mogelijkheid om een individuele praktijk of klein kantoor in te richten. Afscheidscentrum – Bijnen is gevestigd in het Kruisgebouw.

De Toneeltoren aan de Theaterplaats is een geschikte ruimte voor de begeleiding van openluchtevenementen. Er staan toiletten en kleedruimtes ter beschikking. Bovendien bestaat de mogelijkheid om materialen t.b.v. het evenement tijdelijk op te slaan.

De ruimtes van Het Raadhuis, De Peppel en Het Kruisgebouw zijn niet geschikt als feestlocatie voor particulieren en worden niet als zodanig verhuurd.