Doelstelling

Doelstelling

Het is onze doelstelling om onze gebouwen zodanig te beheren en te onderhouden dat huidige en toekomstige gebruikers een goed onderdak vinden in het Raadhuis, de Peppel en de Toneeltoren.

Geschiedenis

Toen de gemeente Udenhout werd samengevoegd met de gemeente Tilburg werden de gemeentelijke gebouwen ondergebracht bij Stichting De Peppel. Hiermee werd behoud van de gebouwen gegarandeerd en de exploitatie in goede banen geleid.