Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taak en specialiteit. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Jaarlijks ontvangen bestuursleden een minimale onkostenvergoeding, maar pas nadat dit financieel verantwoord is bevonden. Het bestuur vergadert maandelijks op De Peppel (Zeshoevenstraat 36).

Overleggen met bestuur of bestuursleden zijn altijd op De Peppel, tenzij anders aangegeven.

Voorzitter:
Mieke de Bakker
vz@depeppeludenhout.nl

Secretaris:
Maria Simons
sec@depeppeludenhout.nl

Penningmeester:
Will van den Bersselaar
pm@depeppeludenhout.nl

Bouwkundige zaken:
Bert Brok
gb@depeppeludenhout.nl

Dagelijkse zaken:
Riekie van Berkel-Maton
dz@depeppeludenhout.nl

Beheerders: 
Anouk van Esch. Op dit moment is er een vacature voor een 2de beheerder.
Op werkdagen is een beheerder, flexibel, aanwezig. Bij afwezigheid en na kantoortijd is een achterwacht voor calamiteiten, telefonisch, bereikbaar. Voor niet-urgente vragen of opmerkingen stuurt u een mail of spreekt u een voice-mail in.

Telefoon: 013 – 511.48.08
beheerder@depeppeludenhout.nl

Raad van Advies

Stichting De Peppel kent een Raad van Advies. In de Raad van Advies heeft het bestuur zitting naast de vaste huurders. De Raad van Advies overlegt, bij voldoende belangstelling, 1 maal in de 3 jaar.