Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taak en specialiteit. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Jaarlijks ontvangen bestuursleden een minimale onkostenvergoeding, maar pas nadat dit financieel verantwoord is bevonden en de huurprijzen niet verhoogd hoefden te worden. Het bestuur vergadert maandelijks op De Peppel (Zeshoevenstraat).

Overleggen met bestuur of bestuursleden zijn altijd op De Peppel, tenzij anders aangegeven.

Voorzitter:
Mieke de Bakker
vz@depeppeludenhout.nl

Secretaris:
Maria Simons
sec@depeppeludenhout.nl

Penningmeester:
Will van den Bersselaar
pm@depeppeludenhout.nl

Bouwkundige zaken:
Bert Brok
gb@depeppeludenhout.nl

Dagelijkse zaken:
Riekie van Berkel-Maton
dz@depeppeludenhout.nl