Doelstelling

Het beheren van de volgende openbare gebouwen:

  • de Peppel en het Kruisgebouw aan de Zeshoevenstraat
  • de Toneeltoren aan het Kloosterpad
  • het Raadhuis aan de Slimstraat

met een sociaal-culturele functie, door het op actieve wijze ondersteuning bieden aan personen en groepen bij het gestalte geven aan hun sociaal, cultureel en gemeenschappelijk leven en emancipatie in het dorp Udenhout; voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.
(opgericht 26 februari 2003).

Toen de zelfstandige gemeente Udenhout ophield te bestaan en als wijk 9 van de gemeente Tilburg werd opgenomen, zijn uiteindelijk een aantal gemeentelijke gebouwen zoals boven genoemd onder het beheer van de stichting de Peppel gekomen. Dit om het behoud van de gebouwen te garanderen en de exploitatie ervan in goede banen te houden.

De Peppel en het Kruisgebouw worden gebruikt voor het geven van cursussen en trainingen. Ook kunnen de gebouwen gebruikt worden als repetitie ruimte b.v. op dit moment door de theatergroep Udenhout en de Hofkapel van SKU, de Udenhoutse carnavalsstichting. In de theaterzaal is oa. de kunstfabriek, voormalige Zuivelfabriek, thuis met muziek- en danslessen en QiGong ( voor lichamelijke - en geestelijke gezondheid) Ook is de Peppel al jaren het thuis  van het typebureau van de Pluym  voor het geven van typelessen.

Het Raadhuis wordt gebruikt door de dorpsraad etc etc.....